18.06.2012 Niedziałający telefon w biurze projektu

Informujemy iż z przyczyn technicznych niemożliwy jest aktualnie kontakt telefoniczny z biurem projektu. Prosimy kontaktować sie osobiście lub mailowo wlasnafirma@ipt.pl.

Edycja II kontrola z rozliczonego całego wsparcia wymagane dokumenty

IPT Sp. z o.o przedstawia wykaz dokumentów koniecznych podczas kontroli z rozliczonego wsparcia.O terminie kontroli zostaną Państwo wcześniej poinformowani.

Kontrola odbędzie się po upływie terminu rozliczenia wykazanego na umowie

15.06.2012 - Edycja II termin rozliczenia wsparcia pomostowego przedłużonego za czerwiec

Informujemy iż okres ponoszenia wydatków za m-c czerwiec to 01.06-30.06.2012. Termin złożenia dokumentów rozliczających wsparcie pomostowe przedłużone upływa w dniu 08.07.2012.

12.06.2012 Edycja II wsparcie szkoleniowe

Realizator projektu przypomina iż zbliżamy się do końca okresu rozliczania wsparcia szkoleniowego. Prosimy o dostarczanie do biura projektu rozliczeń w/w wsparcia.

06.06.2012 Biuro projektu nieczynne w dniu 08.06.2012

Informujemy iż w dniu 08.06.2012 Biuro Projektu bedzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

25.05.2012 Ogłoszenie o pracę na stanowisko Koordynatora Merytorycznego

W związku z realizacją projektu POKL 8.1.2 firma Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko Koordynator (-tka) merytoryczny projektu.

24.05.2012 Edycja II rozliczenie wsparcia pomostowego za maj

Przypominamy iz termin poniesienia wydatków upływa w dniu 31.05.2012. Termin złożenia rozliczenia upływa w dniu 08.06.2012.

Edycja I - Kontrola z rozliczonego całego wsparcia - wymagane dokumenty

IPT Sp. z o.o przedstawia wykaz dokumentów koniecznych podczas kontroli z rozliczonego wsparcia.O terminie kontroli zostaną Państwo wcześniej poinformowani.

Kontrola odbędzie się po upływie terminu rozliczenia wykazanego na umowie.

21.03.2012 - Wsparcie szkoleniowe I i II edycja ważne

W załączeniu informacja z Urzędu Marszałkowskiego – od dnia 20.03.2012 wszystkie szkolenia w Państwa przypadku są zwolnione z VAT-u. Oznacza to iż są Państwo zobligowani informować firmę szkolącą o tym iż otrzymują Państwo środki unijne na opłatę tych szkoleń. W związku z załączonym pismem zwrot kosztów szkolenia będzie obejmował tylko kwotę netto gdyż VAT powinien być 0%.

20.03.2012 - Edycja I wsparcie pomostowe za kwiecień

IPT Sp. z o.o. przypomina iż w przypadki I Edycji projektu wsparcie pomostowe za kwiecień 2012 trzeba rozliczyć do dnia 19.04.2012 z czego wydatki muszą zostać poniesione w okresie 01.04.2012-12.04.2012.


Strona Główna | Informacje o projekcie | Rekrutacja |Grupa docelowa | Blok szkoleniowy | Wsparcie finansowe | Wsparcie pomostowe | Szkolenia | Dokumenty do pobrania | Słownik pojęć | Kontakt